Bookmark and Share
טיפול באומנות

היצירה באמצעות האומנות היינה כלי לביטוי המעודד הבעה רגשית ספונטנית. השימוש בחומרים ובדימויים מאפשרים הבעה, שלא תמיד ניתן לבטאה  בשפה מילולית.

האומנות והיצירה בחומרי האומנות הן ערוץ  המאפשר פורקן לרגשות ולעידון הדחפים,

וההתנסות מעודדת כוחות הגלומים בילד.

האווירה תומכת ואינה שיפוטית ומתחשבת בצרכים ובקצב האישי של כל ילד. היצירה הופכת לגשר ולקשר, תוך אישי ובין-אישי תקשורתיים.

בסביבה טיפולית, התומכת ומעודדת בחירה חופשית - גדלה היכולת להתמודד עם מציאת 

פתרונות יעילים.

הטיפול באומנות תורם לארגון עולמו הפנימי  של הילד ולהתארגנות בסביבתו; וכך, תורמים לשיפור הדימוי העצמי. 

היבט נוסף לטיפול באומנות בילדים עם לקות למידה הוא השיפור שחל מבחינה גרפו-מוטורית, שיפור במוטוריקה העדינה, בתאום עין יד, בשיפור הזיכרון החזותי ובתפיסת המרחב.