Bookmark and Share

דרקונים וחברים

קבוצה שיפור כישורים חברתיית
 

הבעיה:

ילדים רבים סובלים חברתית בבתי הספר. ילדים בעלי לקויי למידה והפרעות קשב מתקשים בתחום זה יותר מילדים אחרים בשל הקושי לעבדמידע רב במהירות, להבחין בין עיקר לטפל, לעמוד על כוונת סמויות וגלויות, אימפולסיביות ועוד;

מכאן הם מתקשים לפתח מיומנויות וכישורים חברתיים יעילים בקצב המצופה מבני גילם.


מיומנויות וכישורים חברתיים:

מיומנויות וכישורים חברתיים עומדים בבסיס היכולת ליצירת קשרים חברתיים בכלל וקשרים אינטימיים בפרט, אשר מאפשרים, בבגרות, השתלבות בחברה ושמירה על מקום עבודה.

מיומנויות חברתיות מאפשרות לנו "להתנהג ברומא כרומאי" ואילו כישורים חברתיים מעוגנים במנגנוני החשיבה והתפיסה הקוגנטיביים – הבנת האחר, הבהרת העצמי, תפיסה, קבלת החלטות, הוצעה לפועל ועוד.

חסר באחד או יותר מהמנגוננים העומדים בבסיס הצלחה חברתית מחבל בהשתלבות בסביבה ובמקרים קשים עלול לגרום  לניתוק ובדידות. קשיי הסתגלות כאלה עלולים גם לעורר או להעצים בעיות רגשיות. לכן, הקניית מיומנויות וכישורים חברתיים, למי שחסר אותן, חיונית להטבת החיים של המטופל, בעיקר בגיל הבגרות.

הטיפול עוזר במניעת בעיות חיברות של בן/ בת הנוער בקרב בני גילו, ומאפשר להם למצוא את מקומם בחברה לנהל אורח חיים נורמטיבי ותורם.