Bookmark and Share

"בית רות" הוקם בשנת 1985, ע"י עמותת מתנדבים הנקראת "האגודה לשיפור הלמידה ע"ש מקס ומימי פרנקל". העמותה רשומה ומטרתה לסייע ללקויי למידה ומשפחותיהם. הסיוע ניתן במרכז טיפולי, רב מקצועי,  המספק שירותי אבחון וטיפול ללקויי למידה – "בית רות".
                                                                                       
בית רות הוא בית חם, אוהב ומסביר פנים.
באים לבית ילדי גן, תלמידי בי"ס (יסודי, חט"ב, חט"ע) ואף מבוגרים, עם לקויות למידה. מדובר באוכלוסיה בעלת יכולת שכלית תקינה, אשר מתקשה ברכישתמיומנויות יסוד (קריאה/ כתיבה/ חשבון/ רכישת שפה זרה וכד') על רקע של ליקויים בתפקודים נוירופסיכולוגיים כגון שפה, חישה, תנועה, זכירה, גרפומוטוריקה, קשב, ועוד.

הטיפול מכוון לשקם ולפתח יכולות תפיסתיות, קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות-התנהגותיות, תוך כדיהקניית מיומנויות למידה.
 
הטיפול בבית רות הוא אינטנסיבי והוליסטי. כל ילד / נער מטופל על ידי ארבעה עד שישה אנשי מקצוע סך הכל ארבע עד חמש שעות בשבוע (בשעות אחה"צ). בנוסף הצוות הטיפולי מקיים קשר קבוע  עם הורי הילד ועם המערכת הבית-ספרית. למבוגרים נבנית תכנית מיוחדת.
 
צוות בית רות הוא צוות רב-מקצועי, מומחה באבחון וטיפול בלקויי למידה.
הצוות כולל אנשי מקצוע מתחום החינוך המיוחד עם התמחויות שונות בתחום, תרפיסטים, מאבחנים, אנשי מקצועות פרא-רפואיים ופסיכולוגית.
 

התלמידים מטופלים בבית רות בין שנה לארבע שנים (הרוב שנתיים).
בעזרת עבודה קשה, מסירות רבה ושיתוף פעולה בין גורמי הטיפול השונים - הילד, המשפחה, ביה"ס ובית רות, אנו משקמים את דרכי הלמידה, מטפחים דימוי עצמי של לומד מסוגל ותומכים בשילוב מלא ומוצלח של התלמיד בחברת בני גילו.
 
את בוגרי בית רות ניתן לפגוש בטכניון, באוניברסיטאות השונות, במכללות וכן בשוק העבודה.