Bookmark and Share

מכתבי תלמידים ומורים

 

1המכתב הבא

מכתבי בוגרים והורים
אנו שומרים על קשר עם תלמידינו והוריהם לאורך שנים רבות. בבית רות שמורים מכתבים רבים מהורים ותלמידים. חלקם נכתבו תוך כדי טיפול, חלקם עם סיומו וחלקם לאחר שנים. בחרנו כמה מכתבים, שמות הכותבים שונו או הוסוו, ניתן ליצור עמם קשר דרך בית רות על מנת לשוחח, להתייעץ, לשמוע ישירות.

מכתב מבוגר "בית רות" שסיים לאחר ארבע שנות טיפול,  בהיותו בכתה   י' :

לשלומית

ברצוני להודות לך על כל מה שעשית למעני, שבזכות המלגות שהשגת לי יכולתי להנות מתמיכה חמה ואוהבת במשך 4 שנים, שאם לא כן הרי לא היתה לאמי אפשרות כלכלית לשלוח אותי ל"בית רות", אבל את בדרכך ידעת להשיג את המלגות שכן אפשרו לי ללמוד בבית רות.

כשהגעתי למקום הייתי ילד בן 11 שלא מאמין ביכולתו להצליח בלימודיו שכן ניסיון העבר לימד אותי שככל שאני מתאמץ, אני לא מצליח, הגעתי למצב שהרגשתי שאני אידיוט שכלום לא הולך לי ושאני לא מסוגל להצליח, דבר שהמאיס עלי את הלימודים וגרם לי לחוסר ביטחון.

ב"בית רות" נפגשתי במורים חמים ואוהבים שכן האמינו ביכולתי והצליחו להחזיר לי את הבטחון בעצמי והאמונה ביכולתי.

הצליחו ללמד אותי כיצד להתמודד עם הקשיים שלי והביאו אותי להצלחה בלימודים.

היום אני מרגיש שאני מסוגל להתמודד עם כל בעיה, אני מאמין ביכולתי ובטוח בעצמי, החיוך והשמחה חזרו אל חיי.

 

תודה על כל העזרה שהענקתם לי, ישר כח, גיא