Bookmark and Share
שנות בית הספר היסודי הינן  שנים משמעותיות אצל כל הילדים וילדים ליקויי למידה בפרט .

אלו השנים בהן אנחנו רוכשים את כישורי הבסיס ללמידה: קריאה, כתיבה, חשבון, שפה זרה וכללי התנהגות חדשים ומחייבים.

בשנים אלו, הילד נתקל בפעם הראשונה במסגרת נוקשה בה הוא מתבקש במשך מספר שעות לבצע מטלות לימודיות רציפות דבר היכול להקשות מאוד.

אלו הן השנים בהן חלק גדול מהקשיים יצופו על פני השטח ורוב הילדים ליקויי הלמידה יאובחנו בשנים אלו.

אבחון יעיל ויסודי ותחילת טיפול מהיר יכולים להקל מאוד על תהליכי הלמידה בהמשך.

לכן אנחנו מעודדים את ההורים לא להתעלם מקשיים ולפנות לייעוץ בהקדם.

ילד אשר יאובחן ויזכה לטיפול מהיר ויעיל בגיל היסודי,  ייחסכו ממנו הפערים הלימודים ביחס לבני גילו והתסכול שמגיע מחוסר הצלחה.

ילד כזה יוכל לאמץ שיטות לימוד יעילות כבר מההתחלה ולהגיע למיצוי טוב יותר של יכולתיו.

"בחטיבה הצעירה" אחנו מתרכזים בטיפול עומק והקניית כלים לימודים ("אסטרטגיות למידה") שיאפשרו לילד למידה יעילה וטובה יותר לאורך שנים.


ב"בבית רות" יפגש הילד במורות מקצועיות, בעלות נסיון רב.

בשיעורים פרטניים המעוצבים לפי צרכיו ובסביבה תומכת ונעימה המכילה עזרים טכנולוגים, משחקים, חידות ואתגרים נפגיש את הילד עם נקודות הקושי והחוזק כאחד.

כך, בסבלנות והתמדה יוכל הילד לאמץ שיטות עבודה יעילות יותר, להתנסות בלמידה אחרת המתאימה לו ולחוות הצלחות.

ישנם ילדים רבים שאם יזכו לעזרה אותה הם צריכים בגיל צעיר יוכלו להמריא בכוחות עצמם לאחר שנה – שנתיים ולא יצטרכו עוד עזרה.

אחרים, יצטרכו ליווי מתמיד לאורך כל שנות היסודי ולפעמים אף לתוך החטיבה והתיכון.