Bookmark and Share
להלן השאלונים שצריך למלא לפני שניגשים לאבחון.
יש למלא את כולם.

אנחנו יודעים שהם ארוכים אולם המידע שנאסף על ידיהם יעזור לנו מאוד להגיע לאבחון המדוייק והמקצועי ביותר למען ילדיכם.

אנחנו זמינים לכל שאלה
תודה על שיתוף הפעולה
צוות המאבחנות

1. פניה לאבחון
2. שאלון אישי
3. שאלון מחנך