Bookmark and Share
הצורך להתמודד עם ליקויי למידה ו/או קשיי קשב וריכוז גובה מחיר נפשי.

כל ילד או נער מגיב אחרת, כל ילדה או נערה הינה בעלת צרכים ייחודיים.

משום ש"בבית רות" אנחנו רואים את חשיבות הקשר ההדוק המתקיים בין הבריאות הנפשית והחברתית ובין היכולת ו"הפנות" ללמידה אנחנו מספקים מגוון רחב של טיפולים רגשיים הפועלים לצד התמיכה הלימודית.

כך אנחנו יוצרים מערך רצוף שבו המטפל פועל בקשר הדוק עם שאר הצוות ומתוך מודעות שלמה הן למצב הרגשי והן למצב הלימודי אנחנו יכולים להציע את התמיכה הטובה ביותר לכל ילד ונער.

ישנם טיפולים הנערכים כטיפול פרטני ויש כאלה הנערכים כחלק מקבוצה קטנה על פי צרכי המטופל.

כל המטפלים בבית רות הינם מוסמכים ובעלי כל התעודות והרשיונות הנדרשים.