Bookmark and Share
אנחנו בבית רות מאמינים כי תמיד צריך להמשיך ולגדול להמשיך  וללמוד ולכן מידיי יום שלישי מתאסף הצוות לשמוע הרצאה על מחקרים חדשים, שיטות עבודה מקוריות ללמוד אחת מהשניה וממגוון רחב של בעלי מקצוע מהשורה הראשונה.

הרצאות מרתקות אלו מאפשרות לצוות לעצור ולחשוב, להתחדש בטכניקות עבודה ולשכלל את שיטת העבודה.

חלק מההרצאות סגורות לחברי הצוות וחלקן פתוחות לבעלי מקצוע המעוניינים להתפתח.

לקראת שנת הלימודים תשע"ד יפורסם לוח ההרצאות וההשתלמויות החדש.